top of page

אחות מוסמכת בצפון


תחומי אחריות:


  • אחריות פיזית ואישית לחניכי הקייטנה, לחדר המרפאה והציוד הרפואי.

  • זמינות וערנות גבוהה למתרחש בקייטנה וטיפול רפואי בחניכים במקרה הצורך.

  • עבודה בכפוף למנהלת הקייטנה ואל מול צוות הרכזים ואחות נוספת.


היקף משרה:

  • השתתפות מלאה ב-15 ימי הקייטנה בין השעות 8:00-15:00.

  • שכר: 6,000 ש"ח

  • החזר נסיעות יומי בשווי 22 ש"ח.לשליחת קו"ח ופרטים נוספים:

רוני: 054-8317838, ronni@sunriseisrael.org.il

** רק פניות רלוונטיות תענינה


bottom of page