top of page

רישום להתנדבות בקייטנות

להורדה לחץ כאן

לפני תחילת הרישום יש להכין בקבצים מוכנים להעלאה:
1. כולם: תעודת קורונה
2. גברים: טופס ייפוי כוח לקבלת אישור משטרה
3. גברים: צילום ת"ז להצמדה לייפוי כוח.

פרטים אישיים

arrow&v
arrow&v
הוספת קובץ
להעלאת קובץ ייפוי כוח לקבלת אישור משטרה (גברים בלבד) 
להעלאת קובץ תעודת קורונה (כולם)   
להעלאת קובץ צילום תעודת זהות (גברים בלבד)  
הוספת קובץ
הוספת קובץ
arrow&v

הצהרת מתנדב/ת

 • אני מבינ/ה שהמתנדבים/ות המשתתפים/ות חייבים/ות להיות מעל גיל 16. אני בגיל המתאים להשתתפות. 

 • אמנע מצילומים במהלך שהותי בקייטנה כדי לכבד את משפחות המשתתפים שלא אישרו לצלם את ילדיהם. אין לצלם את הילדים בקייטנה.

 • אני מתיר/ה בזאת לעמותת סאנרייז או לממונים מטעמם, לעשות תצלומים ו/או הקלטות שלי ולהשתמש באלה, באופן מקורי או לאחר עיבוד, בכל אמצעי תקשורת בעת הזאת או בעתיד, עם שמי או בלעדיהם, או תוך צירוף מידע על אודותיי, למטרות קידום, חינוך ציבורי ו/או גיוס כספים של עמותת סאנרייז ושל כל הישויות שלה שצוינו לעיל. לא אקבל כל תגמול על התצלומים ו/או ההקלטות כאמור. אני מסכים/ה לפטור את עמותת סאנרייז ואת כלל נושאי המשרה, דירקטורים, באי כוח, עובדים, קבלנים עצמאיים, בעלי רישיונות ונמחים שלה מכל תביעה, בעת הזאת או בעתיד, הקשורה לאמור לעיל. אני מסכים/ה לכך כי עמותת סאנרייז תהיה הבעלים היחיד של כל זכות מוחשית ובלתי מוחשית בתצלומים וההקלטות המצוינים לעיל, עם זכות החלטה מלאה.

 • אני מאשר/ת ומסכים/ה כי ההשתתפות שלי, של הילדים שלי או של בני משפחתי האחרים בפעילויות שונות של סאנרייז – כולל אך ללא הגבלה אליהם: בפעילויות פנאי ופעילות גופנית באתרים של סאנרייז, בקהילה או במקום אחר, כגון במשחקי ספורט, אתלטיקה, תחרויות הליכה, טיולים ברגל, באופניים, אינטראקציות עם בעלי חיים, פעילויות "אתגריות" כגון טיפוס, מסלולי חבלים או שחייה במים קרים ונסיעות יומיות – כוללת סיכונים פיזיים ופסיכולוגיים מובנים ופוטנציאליים, בין אם ניתנים לחיזוי ובין אם לאו, ואני מסכים/ה בזאת שלא לתבוע, ובה בעת לפטור את עמותת סאנרייז, להגן עליה, לשפות אותה ולשמרה פטורה כמו גם את נושאי המשרה, דירקטורים, באי כוח, עובדים ומתנדבים שלה, מכל סוג של אחריות, חבות או הוצאה כספית הקשורות לפגיעה גופנית או לנזק אחר שנגרם לי, לילד/ים שלי או לבני משפחתי האחרים, בהיקף המרבי המותר על פי חוק.

 • אני מבין/ה כי סיכונים ספציפיים משתנים מפעילות אחת לאחרת, וכי הטווח של סיכונים אלה עלול לנוע מפגיעות זניחות לכאלה שהן משמעותיות. אני נוטל/ת סיכונים אלה מרצוני, כמו גם כל הוצאות או חבויות הנגזרות מכך בעבור עצמי ובשם הילד/ים שלי ושאר בני משפחתי, בהיקף המרבי המותר על פי חוק.

 • אני מאשר/ת כי קראתי וכי אני מבין/ה באופן מלא כתב זה של שחרור, פטור מנשיאה בכל נזק ומנטילת סיכון, וכי אני מסכים/ה עמו.

 • אין לשנות בעל פה כתב זה של שחרור, פטור מנשיאה בכל נזק ומנטילת סיכון.

כתב ויתור רפואי למתנדב/ת

בשל אופי האוכלוסייה בקייטנה, ילדים/ות רבים/ות אינם/ן יכולים/ות לקבל חיסונים, מה שהופך אותם/ן חשופים/ות מאוד למחלה מדבקת העלולה להיות עבורם/ן בעלת השלכות רפואיות חמורות.

קייטנת סאנרייז היא קייטנה רפואית, והדגש העיקרי שלנו הוא על שמירת סביבה בריאה, בטוחה ומוגנת מבחינה רפואית בעבור משתתפי הקייטנה שלנו. כדי להשתתף בכל אירוע או פעילות התנדבותיים בקייטנה, נדרשים המשתתפים להצהיר כי מצבם הבריאותי תקין. בהתאם לכך, כל המידע המצוין להלן דרוש לנו לפני ביקורכם במתחם הקייטנה.

תוך הכרה בסיכון הרפואי הגבוה בה מצויה אוכלוסייה זו, אני מאשר/ת ומסכימ/ה כמצוין להלן:

קיבלתי את כל חיסוני הילדות כולל חצבת ואבעבועות רוח
חיסונים נגד קורונה:
אני ואף אחד במשק הבית שלי לא היינו חולים/חשופים לכל מחלה מדבקת ב-48 השעות שקדמו לאירוע. דוגמאות למחלות מדבקות כוללות אבעבועות רוח*, שחפת*, שפעת, דלקת הלחמית, מחלת הפה והגפיים ודלקת מעיים מדבקת ("שפעת קיבה").
אני ואיש במשק הבית שלי לא היינו חולים/חשופים למחלת אבעבועות רוח במהלך שלושת השבועות האחרונים.
לא ידוע לי כי הייתי חשופ/ה למחלת השחפת; לא קיבלתי תשובה חיובית לאחר בדיקה בדבר קיום מחלת השחפת בגופי, ולא עברתי בדיקת סקירה שאישרה כי אני חולה בשחפת.
אפסול את עצמי מהתנדבות אם קיימת כל סיבה שעל בסיסה הבריאות שלי עלולה להוות סיכון בריאותי למשתתפי הקייטנה.
אציית לכל הכללים האחרים של קייטנת סאנרייז בנושא בקרת הדבקות, כפי שאלה הוסברו לי במהלך הביקור שלי בקייטנה.
במקרה שבו אמלא טופס זה לפני הביקור שלי ומצבי הבריאותי ישתנה, כך שהוא יהיה עלול להוות סיכון בריאותי לילדים בקייטנה, אפסול את עצמי בהתאם.

דרישות סף בנושא קורונה:

 • חובת חיסוני קורונה (לפי הפירוט לעיל).

 • חתימה על הצהרת בריאות יומית בכניסה לקייטנה.

 • במקרה של מחלה של מתנדב/ת, אנו נדרוש אישור רופא מטפל/משפחה אשר ימליץ האם אתם יכולים לשוב ולבוא במגע עם הילדים. האישור יהיה חייב באישור נוסף של היועץ הרפואי של העמותה.

נהלים כללים

שמירה על מתחם הקייטנה וציוד העמותה הנמצא בקייטנה:

אני מתחייב/ת לשמור באופן מלא על המתקנים השונים וציוד בית הספר, ועל ציוד העמותה.

שמירה על פרטיות:

צוות הקייטנה עשוי להיות חשוף למידע רפואי/ אישי ורגיש על ילדי הקייטנה ומשפחותיהם. יש לשמור באופן מלא על פרטיותם של המשתתפים והמשפחות ולשתף את המידע בגבולות הקייטנה בלבד ולצרכים מקצועיים בלבד.

מקצועיות:

יש לפעול באופן ייצוגי כמתנדב/ת עמותת סאנרייז אל מול כל אדם שנפגשים עימו במסגרת ההתנדבות ובמשך כל שעות הפעילות. בתוך כך, ומטעמים משפטיים, המתנדבים מתבקשים להימנע מיצירת קשרים אישיים – כולל ברשתות החברתיות – מחוץ לשעות ההתנדבות, עם החניכים ומשפחותיהם כל עוד ההתנדבות פעילה ומתקיימים יחסי מתנדב/ת-חניכ/ה.

הנחיות רפואיות

 • בבואך לפעילות של עמותת סאנרייז יש מספר הנחיות בסיסיות שנבקש שתקפיד עליהם בעת המפגש עם הילדים. מכיוון שמדובר בפעילות המועדת לילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן ישנם מספר דגשים רפואיים והגבלות שאנו נוקטים בהם, על מנת לשמור על ביטחונם במהלך פעילות הקייטנה.​

 • בשל המערכת החיסונית הרגישה של הילדים הנכם מתבקשים לא להגיע לשטח הפעילות במידה ואתם חשים ברע, מקוררים, אם יש לכם חום או כל מחלה מדבקת אחרת (דלקת בעין, הרפס וכדומה).

 • לאור מצבם הבריאותי הרגיש של הילדים החולים, לרבות עצמות פריכות וחולשה גופנית, לצד העיקרון לשלב פעילות גם עם הילדים הבריאים, מותאמות כל הפעילויות לכלל הצרכים המיוחדים:  חל איסור על שימוש בכדורים קשים (כדורגל, כדורעף, כדורסל וכדומה.) אתם מתבקשים להשתמש רק בכדורים רכים (כדורי ספוג).

 • יש להימנע מכל פעילות שיכולה לגרום לנפילה או פציעה (טיפוס על מתקנים, טיפוס ילדים אחד על השני, משיכת הילדים בידיים וכדומה).

 • בכל מפגש עם הילדים הנכם מתבקשים להקפיד על רחיצת ידיים ושימוש בג'ל חיטוי הנמצא במתחם הקייטנה.

 • עבודה עם מזון צריכה להיות עם ככפות בלבד.

 • בכל מקרה ושאלה הנכם מתבקשים להיוועץ בצוות המדריכים ובצוות הרפואי.

חתימה על הרישום להתנדבות

bottom of page