top of page
ירוק
טורקיז
כחול
סגול
פשוט ילדים- פשוט משפחה

הערך הראשון מבטא את השאיפה לנורמליות, ל"חיים רגילים" בתוך המצב הכאוטי אותו יוצרת המחלה והשפעתה על כל המערכת המשפחתית.​

ההבטחה המרכזית של העמותה היא הזדמנות לנהל חיים "כמו של כל הילדים", קייטנה, מפגשים אנושיים פשוטים ושמחים, תשומת לב לאחים וזמן פנוי להורים.​

חברות ושיויון - אחים חולים ובריאים

הערך השני מדבר על הדרך בה אנחנו משיגים את הערך הראשון. עצמת המפגש בין חולים ובריאים, חשיבות הקשר עם האחים, ומכאן – חיזוק הפן המשפחתי והחברתי, יצירת ישות חדשה המורכבת מחולים ובריאים כאחד – העובדים חוויות משותפות, כשווים.​

"חולים ובריאים" מהווה סוג של מסר, שכן הנטייה הראשונית היא להפריד בין החולים לבריאים. חיבור האחים לעמותה מהווה עוגן בעל משמעות, מכל זווית הסתכלות.​

איך עושים את זה?
קשר אישי המשכיות ורציפות

הערך השלישי מתאר את אופייה של העשייה שלנו. הקשר האישי מתאפשר באמצעות סטנדרטים של מצוינות שהצבנו לעצמנו - שלושה עד ארבעה מדריכים על כל חניכ.ה הוא סדר גודל שמאפשר להעניק לכל ילד וילדה תשומת לב והשגחה ללא פשרות. ​משום כך מושם דגש מיוחד על בחירת אנשי הצוות והמדריכים מקצוענים שהם גם אנשים נפלאים ומסורים וגם רואים בעבודתם – שליחות בעלת משמעות.

 

ערך זה מציין גם את חשיבות הרצף, ההמשכיות - משנה לשנה בקייטנה ולאורך השנה במסגרת פעילויות נוספות, על מנת להוות עוגן חיובי מתמשך ולא חוויה נדירה וחד פעמית. ההמשכיות מקנה נקודות אחיזה שנותנות לילדים הזדמנות לראות את העתיד בצורה בוטחת ואופטימית.​

חיזוק מיומנויות חברתיות ודימוי עצמי

הערך הרביעי מבטא את התועלת הרגשית המשמעותית של החניך, את התוצאה הרצויה של כל אותם ערכים שהזכרנו עד כה כפי שהיא באה לביטוי בחניכים – עם דגש על הילדים החולים.​
אופי הקייטנה ופעילות העמותה מהווה התנסות חיובית חברתית עבור הילדים, במהלך התקופה בה מבלים מחוץ למסגרת "הרגילה" של קבוצת השווים שלהם. פעילות ששמה דגש על אינטראקציה בריאה ונורמאלית בין ילדים משיבה, למעשה, את הילד לתחושה טבעית, בתוך קבוצה, ומאפשרת השתתפות בכל אותן פעילויות אשר באמצעותן ילד 'רגיל' מפתח את דימויו העצמי.​

החופש שלי - שמחה חוויות ואופטימיות

הערך החמישי מבטא את מהותו של התוצר המרכזי של הקייטנה, כמו גם את התוצרים הנלווים. מטרתה המרכזית של הפעילות היא להוות מעין "מובלעת של חופש ושמחה" בתוך המציאות הקשה. החופש מטרדות היומיום, מטיפולים, מדאגות ומסביבה בוגרת וחמורת סבר. ​שמחה ואופטימיות הוכחו כבריאות וכמסייעות בתהליכי החלמה. אנו מאמינים שלתקופה בה הילדים מבלים איתנו, גם אם אינה ממושכת, יש השפעה מיטיבה על עתידם הפיזי והנפשי.​

ורוד
bottom of page