top of page

חברות וארגונים

היום יותר מתמיד חברות וארגונים שמים דגש על חווית עבודה שמשלבת היבטים חברתיים, קהילתיים וערכיים מעבר לעבודה המקצועית של כל עובד ועובדת בארגון.​

 

אנו שמחים על האפשרות לשלב חברות וארגונים בעשייה של סאנרייז, עשייה לשם מטרה נעלה שנוגעת בלב כולנו, ולהציע התנדבות מאורגנת בפעילות המיוחדת שלנו תוך הזדמנות לפגוש את הילדים שמשתתפים בפעילויות הללו ולראות את היופי והמשמעות של התרומה בעיניים.​

אז מה יש לנו להציע לכם?​

אנו מזמינים אתכם להגיע כקבוצה ליום מרוכז אחד או יותר ולהתנדב בקייטנות האביב והקיץ של סאנרייז בשלושה מוקדים ברחבי הארץ. בקייטנות ניתן להתנדב בתפקידים הבאים:​

  • חדר אוכל – חדר המשמש לארוחת הצהריים, ההתנדבות הינה בעריכת השולחנות והגשת האוכל. מאפשר אינטראקציה קבוצתית עם הילדים. ​​

  • חדר שמש – חדר המכיל משחקים ומציע הפוגה לחניכ.ה מן הלו"ז, ההתנדבות הינה במשחק ושיחה עם מי שמגיע לחדר. מאפשר אינטראקציה אישית עם ילד.ה.​​​

  • העברת תוכן לחניכי הקייטנה בהתאם לתחום הידע וההתמחות של החברה​.​

** נדרש לעבור תהליך אישור מול מנהלת קייטנה ולהציג אישורים על פי דרישת משרד החינוך בכפוף לרישוי הקייטנה.

1) התנדבות מאורגנת בקייטנות הפסח והקיץ​
2) התנדבות מאורגנת באירועי קהילה, העלאת מודעות והתרמה​

אנו מזמינים אתכם להתנדב כקבוצה באחד מן האירועים שאנו עורכים במהלך השנה, בין אם 'בשטח' באירוע עצמו או בין אם בהכנות לאירוע. לדוגמא: אריזת ערכות פעילות הנשלחות לבתי המשפחות, אריזת ערכות ריצה למשתתפי מרוץ הלילה למען ילדי סאנרייז, תפעול לוגיסטי באירועי התרמה מהנים ועוד.​

3) התנדבות פרטנית במחלקות האונקולוגיות ילדים בבתיה"ח​

כחלק משיתוף הפעולה של הארגון שלכם עם סאנרייז, העובדים מוזמנים להתנדב בהתנדבות שבועית / דו שבועית / דו חודשית קבועה באחת המחלקות האונקולוגיות בהן סאנרייז פעילה.

!תודה

 !אני רוצה להתנדב
bottom of page